UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to). Więcej informacji znajdziesz tutaj.
TEATRNN.PL              Zapraszamy na nową stronę Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" pod adresem: teatrnn.pl!   
TNN.PL > Pamięć Miejsca  > Wielokulturowość > Brama Pamięci - lubelscy Żydzi > Osoby zajmujące się tematyką Zagłady w Lublinie
Andrzej Trzciński

Dr hab. Andrzej Trzciński, Fot. M. Fedorowicz, 2009.
 
Dane personalne
 
Andrzej Trzciński  urodził się 5 maja 1953 r. w Warszawie.
 
 
Praca naukowo ? dydaktyczna
 
W 1982 r. uzyskał tytuł magistra na wydziale Pedagogiki i Psychologii w Instytucie Wychowania Artystycznego (obecnie Wydział Artystyczny) UMCS, na podstawie pracy: Kompozycje i ornamentyka kamieni nagrobnych na cmentarzu żydowskim w Józefowie Biłgorajskim na tle nagrobnej symboliki hebrajskiej

W 1993 r. uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie historia ? historia sztuki, na KUL na podstawie rozprawy: Treści symboliczne przedstawień na nagrobkach żydowskich w Polsce (wybrane zagadnienia), promotor: prof. dr hab. Tadeusz Chrzanowski.

W 2008 r. zdobył tytuł naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych z zakresu historii, specjalność: nauki pomocnicze historii, na podstawie rozprawy: Hebrajskie inskrypcje na materiale kamiennym w Polsce w XIII-XX wieku. Studium paleograficzno-epigraficzne.

Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Kultury i Historii Żydów na Wydziale Humanistycznym Instytutu Kulturoznawstwa. W ramach specjalizacji Judaistyka przy kierunku Kulturoznawstwo prowadzi zajęcia z Kultury Materialnej Żydów oraz Obrzędów i zwyczajów żydowskich.
 
 
  Członkostwo w towarzystwach naukowych
 
Członkostwo w Społecznym Komitecie Opieki nad Cmentarzami i Zabytkami Kultury Żydowskiej w Polsce (od 1986 r.).
Członkostwo w Towarzystwie Opieki nad Pamiątkami Kultury Żydowskiej wLublinie (członek - założyciel i członek zarządu w latach 1989?1992).
Członkostwo w Polskim Towarzystwie Studiów Żydowskich (członek - założyciel od 1995 roku, członek zarządu od 2007 r.).
 
 
Publikacje naukowe
 

1. Publikacje naukowe

 

Książki:

Cmentarze żydowskie w Międzyrzecu Podlaskim, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009, [ss. 298 +26 nlb. (plansze) +CD], (współautor: Jerzy Sobota).

Hebrajskie inskrypcje na materiale kamiennym w Polsce w XIII?XX wieku. Studium paleograficzno-epigraficzne, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007, [ss. 242 +156 nlb. (plansze) +CD].

Netile z kolekcji Piotra Ogorzałego, wstęp: Andrzej Trzciński, układ i opracowanie not katalogowych: Andrzej Trzciński, Piotr Ogorzały, wydane nakładem własnym Piotra Ogorzałego, Lublin 2003, [ss. 65 +CD].

Cmentarz żydowski w Lesku. Część I ? wiek XVI i XVII, wyd. Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków [2002], [ss. 186 + 11 plansz], (współautor: Marcin Wodziński).

Cmentarz żydowski w Wielkich Oczach, wydał nakładem własnym Krzysztof Dawid Majus, Lublin?Tel Awiw 2002, [ss. 156].

Symbole i obrazy. Treści symboliczne przedstawień na nagrobkach żydowskich w Polsce, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1997, [ss. 168 + 44 nlb. (ilustracje)].

 

Artykuły w tomach zbiorowych:

Ezrat naszim / babiniec ? jako przestrzeń rzeczywista, [w:] Nieme dusze? Kobiety w kulturze jidysz, red. Joanna Lisek, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, s. 43-58.

Wystrój sztukatorski i malarski synagogi w Łańcucie, [w:] Od starożytności do współczesności. Język ? literatura ? kultura. Księga poświęcona pamięci profesora JerzegoWoronczaka, red. Irena Kamińska-Szamaj, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, s. 247?280.

Nagrobki z XVI wieku na starym cmentarzu żydowskim w Lublinie przy ulicy Siennej, [w:] Żydzi w Lublinie. Materiały do dziejów społeczności żydowskiej Lublina, t. II, red. Tadeusz Radzik, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1998, s. 41?64, (współautor: Jan Paweł Woronczak).

Nagrobki z XVII wieku na starym cmentarzu żydowskim w Lublinie przy ulicy Siennej, [w:] Żydzi w Lublinie. Materiały do dziejów społeczności żydowskiej Lublina, t. II, red. Tadeusz Radzik, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1998, s. 65?113, (współautor: Marcin Wodziński).

Symbolika światła na nagrobkach żydowskich w dawnej Rzeczypospolitej,[w:] Symbol w kulturze, red. Gerard Głuchowski, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1995, s. 147?184.

Nagrobek jako źródło historyczne do początkowego okresu dziejów gminy (na przykładzie Lublina, Chełma, Leska i Szczebrzeszyna), [w:]Studia z dziejów kultury żydowskiej w Polsce, red. Jerzy Woronczak, t. 2, Cmentarze żydowskie, wyd. Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław 1995, s. 57?67.

Masorot szel polichromia al macewot jehudijot be-Polin ? u-macewet ha-Choze mi-Lublin [Tradycje polichromii nagrobków żydowskich w Polsce i nagrobek Widzącego z Lublina], [w:]Cadikim we-ansze maase ? mechkarim be-chasidut Polin [Cadykowie i mężowie czynu ? badania nad chasydyzmem w Polsce], ed. Rachel Elior, Israel Bartal, Chone Shmeruk, wyd. Mosad Bialik ? Jeruszalajim we-ha-Merpaz l-Cheker Toldot Jehudi Polin we-Tarbutem ha-Uniwersita ha-Iwrit be-Jerušalajim, Jeruszalajim 1994, s. 119?126.

 

Artykuły w tomach pokonferencyjnych:

Pińczowskie graffiti synagogalne, [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, t. IV, red. Krzysztof Pilarczyk, wyd. Polska Akademia Umiejętności i Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich, Kraków 2008, s. 143-166.

Cmentarze żydowskie w Biłgoraju, [w:] Biłgoraj czyli raj. Rodzina Singerów i świat, którego już nie ma, red. Monika Adamczyk-Garbowska, Bogusław Wróblewski, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005, s. 105?124, (współautor: Zuzanna Brzozowska).

XVI-wieczne macewy ze starego cmentarza żydowskiego w Przemyślu, [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, t. II, Materiały z konferencji, Kraków 24?26 XI 1998, red. Krzysztof Pilarczyk, Stefan Gąsiorowski, wyd. Polska Akademia Umiejętności, Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich, Kraków 2000, s. 113?139, (współautor: Marcin Wodziński).

Cmentarz żydowski w Lesku w wieku XVI i XVII, [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, t. II, Materiały z konferencji, Kraków 24?26 XI 1998, red. Krzysztof Pilarczyk, Stefan Gąsiorowski, wyd. Polska Akademia Umiejętności, Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich, Kraków 2000, s. 141?159, (współautor: Marcin Wodziński).

Nagrobki z XVI wieku na cmentarzu żydowskim w Szczebrzeszynie, [w:]Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Materiały z konferencji, Kraków 21?23 XI 1995, red. Krzysztof Pilarczyk, wyd. Księgarnia Akademicka Wydawnictwo Naukowe, Kraków 1997, s. 349?365, (współautor: Jan Paweł Woronczak).

Nagrobki z XVI wieku na cmentarzu żydowskim w Szczebrzeszynie, [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Kraków 21?23 XI 1995. Streszczenia referatów i komunikatów, wyd. Polska Akademia Umiejętności i Uniwersytet Jagielloński ? Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce, red. Krzysztof Pilarczyk, Kraków 1995, s. 47, (współautor: Jan Paweł Woronczak).

Żydowska plastyka nagrobna ziem między Wisłą a Bugiem, [w:]Dzieje Lubelszczyzny, t. VI: Między Wschodem a Zachodem,red. Jerzy Kłoczowski, część III: Kultura artystyczna, red. Tadeusz Chrzanowski, wyd. Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin1992, s. 269?289.

 

Artykuły w czasopismach:

Toldot Adam, czyli genealogia żydowska, ?Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego? (Lublin), t. I: 2009, s. 46?68.

Badania paleograficzne nad pismem hebrajskim średniowiecznym i nowożytnym, ?Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska?, Sectio L: Artes, vol. II: 2004, s. 61?82.

Zachowane wystroje malarskie bóżnic w Polsce, ?Studia Judaica?, R. IV: 2001, nr 1?2 (7?8), s. 67?95.

Wystrój malarski synagogi w Pińczowie (część 2), ?Studia Judaica?, R. III: 2000, nr 1 (5), s. 91?98, (współautor Marcin Wodziński).

XVII-wieczne macewy ze starego cmentarza żydowskiego w Przemyślu, ?Rocznik Przemyski?, t. 36: 2000, z. 4: Historia, s. 59?100, (współautor: Marcin Wodziński).

Wystrój malarski synagogi w Pińczowie (część 1), ?Studia Judaica?, R. II: 1999, nr 1(3), s. 87?102, (współautor Marcin Wodziński).

O ?piętnastowiecznych? macewach z Chełma (weryfikacja ustaleń Szymona Milnera), ?Rocznik Chełmski?, t. 5: 1999, s. 283?295.

Żydzi lubaczowscy i ich cmentarz, ?Rocznik Lubaczowski?, t. VIII:1998 [druk ukończono w 1999 r.], s. 103?158, (współautor: Paweł Sygowski).

Polichromie nagrobków żydowskich, ?Zeszyty Muzealne Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie?, t. 6: 1997, s. 3?9.

?Będziecie mieszkać w szałasach przez siedem dni? (III Mojż. 23,42), ?Polska Sztuka Ludowa?, R. XLIII: 1989, nr 1?2, s. 89?90.

Polichromia nagrobków na cmentarzach żydowskich w Polsce południowo-wschodniej,?Polska Sztuka Ludowa?, R. XLIII: 1989, nr 1?2, s. 63?64.

 

Recenzje i polemiki:

[Listy od Czytelników], ?Skarby Podkarpackie? (Rzeszów), 2008, nr 3(10), s. 7 [polemika z Andrzejem Potockim].

Explanation, ?Polin. Studies in Polish Jewry?, vol. XIX: 2007, s. 613?618 (współautor: Marcin Wodziński) [polemika z Leszkiem Hońdo].

Some Remarks on Leszek Hońdo's Study of the Old Jewish Cemetery inKraków, transl. from Polish Gwido Zlatkes [rec. książek: Leszek Hońdo,Stary żydowski cmentarz w Krakowie.Historia cmentarza. Analiza hebrajskich inskrypcji, Kraków 1999; Leszek Hońdo, Inskrypcje staregożydowskiego cmentarza w Krakowie. Cz. 1, Kraków 2000], ?Polin. Studies in Polish Jewry?, vol. XVI: 2003, s. 467?482, (współautor: Marcin Wodziński).

Dwie strony medalu, [rec. książki: Żydzi lubelscy. Materiały z sesji poświęconej Żydom lubelskim, Lublin, 14?16 grudzień [sic!] 1994 r., red. Wojciech Hawryluk, Grzegorz Linkowski, wyd. Wydawnictwo DABAR, Lublin 1996], ?Akcent?, R. XVIII: 1997, nr 3 (69), s. 143?145.

Żydowskie miasto w Lublinie [rec. książki: Majer Bałaban, Żydowskie miasto w Lublinie, przeł. z niemieckiego Jan Doktór, Wydawnictwo FIS, Lublin 1991], ?Kresy. Kwartalnik Literacki?, R. III: 1992, nr 12, s. 220?222.

 

2. Prace edytorskie

 

Tam był kiedyś mój dom... Księgi pamięci gmin żydowskich, wybór, opracowanie i przedmowa Monika Adamczyk-Garbowska, Adam Kopciowski, Andrzej Trzciński, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009. [tu: Monika Adamczyk-Garbowska, Adam Kopciowski, Andrzej Trzciński, Księgi pamięci jako źródło wiedzy o historii, kulturze i Zagładzie polskich Żydów, s. 11-58].

Zagłada Biłgoraja. Księga pamięci. Materiały zebrane przez Abrahama Kronenberga, przeł. z jidysz i hebrajskiego Monika Adamczyk-Garbowska, Andrzej Trzciński i Marzena Zawanowska, wyd. Słowo/obraz terytoria, Gdańsk2009.

 

3. Publikacje popularnonaukowe i popularyzatorskie

 

Broszury:

Przewodnik po zabytkach kultury żydowskiej w Lublinie, wyd. Agencja Reklamy AD REM, Lublin [2006], [ss. 28].

Yeshivat Chachmei Lublin, przeł. Monika Adamczyk-Garbowska, wyd. Advertising Agency AD REM, Jewish Community of Warsaw, Lublin [2006], [ss. 16].

Landmarks and Traces of Jewish Culture in Lublin. Guide Book, przeł. Monika Adamczyk-Garbowska, Małgorzata Perehubka-Chmielewska, wyd. Advertising Agency AD REM, Lublin [2005], [ss. 32; rozszerzona i uaktualniona wersja wydania z 1996 roku].

Landmarks and Traces of Jewish Culture in Lublin. Guide Book, transl. Małgorzata Perehubka-Chmielewska, wyd. Advertising Agency AD REM, Lublin 1996, [ss. 16].

Żydzi lubelscy i ich cmentarze. Jews of Lublin and Their Cemeteries, wyd. Fundacja Sary i Manfreda Frenkel, [b.m., 1992], [ss. 8 nlb.].

The Traces of Monuments of Jewish Culture in the Lublin Region, przeł. Małgorzata Sady, wyd. Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej w Lublinie, Lublin 1990 [ss. 32].

A Guide to Jewish Lublin and Surroundings,przeł. Danuta Molska, wyd. Jewish Information and Tourist Bureau ? Our Roots, Lublin?Warsaw 1991, [ss. 80].

Śladami zabytków kultury żydowskiej na Lubelszczyźnie, wyd. Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej w Lublinie, Lublin 1990, [ss. 40].

 

Artykuły w tomach pokonferencyjnych:

Rzeczywistość przefiltrowana, w: Transgresja wyobraźni. Sesja teoretyczna / wystawa. Lublin, październik 2007, red. A. Nawrot, J. Gryka, wyd. Galeria Biała Centrum Kultury w Lublinie, Lublin 2008, s. 40-45 (współautor: Irena Nawrot).

Wartości historyczne, religijne i artystyczne starego cmentarza żydowskiego w Lublinie, [w:] Żydzi lubelscy. Materiały z sesji poświęconej Żydom lubelskim. Lublin, 14?16 grudzień[sic!] 1994 r., red. Wojciech Hawryluk, Grzegorz Linkowski, wyd. Wydawnictwo DABAR, Lublin 1996, s. 89?96, 139?143.

 

Artykuły w czasopismach:

Hebrajski epigraf (przyczynek do lokacji Frampola), ?Zamojski Kwartalnik Kulturalny?, 1998, nr 1 (55), s. 53?55.

Cmentarz żydowski w Szczebrzeszynie (2); (3), ?Zamojski Kwartalnik Kulturalny?, 1997, nr 1 (51), s. 65?69, nr 4 (54), s. 83?86.

Prace inwentaryzacyjne na kirkucie w Lesku, ?Bieszczad. Rocznik Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Oddział w Michniowcu?, R. 4: 1997, s. 23?32.

Kubki dwuuche, ?Spotkania z Zabytkami?, R. XX: 1996, nr 3 (109), s. 24?26, (współautor: Grzegorz Miliszkiewicz).

Pinkas, ?Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego im. Stanisława Staszica?, R. XXXIII: 1996, nr 4 (113), s. 35?37.

Cmentarz żydowski w Szczebrzeszynie (1), ?Zamojski Kwartalnik Kulturalny?, 1996, nr 4 (50), s. 80?84.

Inskrypcje w łęczyńskiej synagodze, ?Merkuriusz Łęczyński. Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej?, 1995, nr 8, s. 32.

Polichromia kuczki w Tyczynie, ?Płaj. Zeszyt Krajoznawczy Towarzystwa Karpackiego?, z. 5: 1993, s. 93?99.

Kilka uwag odnośnie najstarszych nagrobków na cmentarzu żydowskim w Lesku, ?Płaj. Zeszyt Krajoznawczy Towarzystwa Karpackiego?, z. 5: 1993, s. 50?55.

Pejsachówka!?Spotkania z Zabytkami?, R. XVI: 1992, nr 1 (59), s. 30?32. (współautor: Grzegorz Miliszkiewicz).

Kamienne archiwalia, ?Fołks Sztyme?, 1991, nr 18, s. 10.

Z historii Żydów w Lublinie (XVI-XVIII w.), ?Dzień?, 1990, nr 40, s. 3.

Z historii Żydów w Lublinie (XIX-XX w.), ?Dzień?, 1990, nr 41, s. 3.

Ktokolwiek wie ..., ?Dzień?, 1990, nr 42, s. 5.

Śladami Żydów jarosławskich, ?Fołks Sztyme?, 1989, nr 48, s. 9.

Z przeszłości gminy żydowskiej w Sokołowie Małopolskim, ?Fołks Sztyme?, 1988, nr 25, s. 11?12.

Stary cmentarz żydowski w Lublinie, ?Kalendarz Żydowski 1987?1988?, wyd. Związek Religijny Wyznania Mojżeszowego w PRL, Warszawa 1987, s. 44?51.

Zatarte obrazy, ?Spotkania z Zabytkami?, R. XI: 1987, nr 5 (33), s. 14?17.

Gmina żydowska i kirkut w Józefowie, ?Fołks Sztyme?, 1986, nr 35, s. 11.

Cmentarze muzułmańskie w Polsce, ?Spotkania z Zabytkami?, R. IX: 1985, nr 2 (20), s. 58?59.

Góra Athos, ?Biuletyn Informacyjny Koła Teologów Prawosławnych?, Warszawa 1985, nr 3?4, s. 15?18.

Formy nagrobkowe na cmentarzach żydowskich w Polsce, ?Kalendarz Żydowski 1984?1985?, wyd. Związek Religijny Wyznania Mojżeszowego w PRL, Warszawa 1984, s. 80?89.

 

Teksty w katalogach wystaw:

Judaica,[w:] Coraz krótsza pamięć. Nabytki Muzeum Wsi Lubelskiej 1987 [katalog wystawy w lubelskim salonie PP Desa], red. Grażyna Sopylak, wyd. Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, Lublin 1989, s. 49?50.

Jan Gryka ? wystąpienia 1984?1986, [wstęp do katalogu], Biuro Wystaw Artystycznych w Lublinie, Lublin 1987, [s. nlb.].

 

3. Prace złożone do druku

 

Cmentarz żydowski w Lesku. Część 2 ? wiek XVIII, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

*

Niepublikowane opracowania ? dotyczące zabytków żydowskich ? o charakterze inwentaryzacji, analiz ikonograficznych, projektów i ekspertyz ? na zlecenie regionalnych oddziałów Służby Ochrony Zabytków oraz muzeów.

 

KONFERENCJE NAUKOWE

 

Konferencja ?Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach. W stulecie urodzin Abrahama Joszuy Heschela?. Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich, Polska Akademia Umiejętności, Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, 6?7 lutego 2007. Referat [opublikowany]:Pińczowskie graffiti synagogalne.

Konferencja ?Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach?. Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich, Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński. Kraków, 24?26 listopada 1998. Referaty [opublikowane]: XVI-wieczne macewy ze starego cmentarza żydowskiego w Przemyślu (współautor Marcin Wodziński);Cmentarz żydowski w Lesku w wieku XVI i XVII (współautor Marcin Wodziński).

Konferencja ?Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich?. Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński. Kraków 21?23 listopada 1995. Referat [opublikowany]: Nagrobki z XVI wieku na cmentarzu żydowskim w Szczebrzeszynie (współautor: Jan Paweł Woronczak).

Sesja naukowa ?Kultura Żydów w Polsce?. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 30 listopada ? 2 grudnia1993. Referat [opublikowany]: Nagrobek jako źródło historyczne do początkowego okresu dziejów gminy (na przykładzie Chełma, Lublina, Leska i Szczebrzeszyna).

VI Kolokwium Naukowe nt. Między Wschodem a Zachodem. Związki międzynarodowe Żydów polskich od wczesnego średniowiecza po pierwszą połowę XX wieku. Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 18?21 czerwca 1990. Referat: Żydowskie miejsca święte w Palestynie i ich odwzorowanie w plastyce żydowskiej jako odbicie kontaktów z ziemią przodków.

International Conference on the History and Culture of Polish Jews. The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem January 31 ? February 51988. Referat: Polichromie nagrobków żydowskich w Polsce południowo-wschodniej.

Kolokwium naukowe: ?Między Wschodem a Zachodem; kultura artystyczna pogranicza na przykładzie ziem między Wisłą a Bugiem w przedrozbiorowej Rzeczypospolitej?. Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 17?19 czerwca 1985. Referat [opublikowany]: Żydowska plastyka nagrobna ziem między Wisłą a Bugiem.

 

WYKŁADY, KONFERENCJE POPULARNO-NAUKOWE, WYSTAWY

 

Wykład: Ezrat naszim (babiniec) jako przestrzeń rzeczywista, V Festiwal Kultury Żydowskiej ? Warszawa Singera, Warszawa 06?14 września2008, Fundacja Szalom.

Wykład: Rzeczywistość przefiltrowana ? prezentacja dorobku dydaktycznego Zakładu Wiedzy Wizualnej Instytutu Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego UMCS (w ramach ?Transgresja wyobraźni? ? wystawa i sesja z okazji X-lecia Młodego Forum Sztuki). Lublin, Galeria Biała, 19?21 października 2007 (wspólnie z Ireną Nawrot).

Prelekcja: Wielka Synagoga w Lublinie (w ramach prezentacji ?Wirtualna rekonstrukcja Wielkiej Synagogi w Lublinie?). Ośrodek ?Brama Grodzka ? Teatr NN?, Lublin, 19 czerwca 2007.

Cykl wykładów: Kultura artystyczna Żydów (sztuki plastyczne). Uniwersytet Wrocławski, Studium Kultury i Języków Żydowskich, marzec?maj 2007.

Wykład otwarty: Treści przedstawień na nagrobkach żydowskich. Instytut Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział w Lublinie, Lublin, 28 listopada 2006.

Cykl wykładów: Kultura artystyczna Żydów (sztuki plastyczne). Uniwersytet Wrocławski, Studium Kultury i Języków Żydowskich, marzec?maj 2006.

Wykład otwarty: Osobliwości pińczowskiej synagogi. Centrum Kultury w Lublinie, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Izraelskiej, Lublin, 14 listopada 2006.

Wykład otwarty: 51. Biennale Sztuki w Wenecji. Wydział Artystyczny UMCS, Lublin, listopad 2005.

Wykład otwarty: Pismo i księga. Festiwal Nauki 2005, prezentacja Zakładu Kultury i Historii Żydów UMCS, Lublin, wrzesień 2005.

Wykład otwarty: Wybrane zagadnienia kultury artystycznej Żydóww Rzeczypospolitej. Festiwal Nauki 2004, panel ?Po co Polakom kultura żydowska?, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, wrzesień 2004.

Cykl wykładów otwartych: Kultura artystyczna Żydów aszkenazyjskich (sztuki plastyczne). UMCS, Lublin, semestr letni 2004.

Wykład otwarty: 50. Biennale Sztuki w Wenecji. Lublin, Galeria Biała, 16 grudnia 2003.

Wykład otwarty: Żydowskie ablucje rytualne i związane z nimi wytwory plastyczne. Zakład Kultury i Historii Żydów UMCS, Lublin, 3 grudnia 2003.

Wykład otwarty: Documenta 11 w Kassel. Lublin, Galeria Biała, 10 listopada 2002.

Wykład:Rodzaje nagrobków żydowskich. Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Lubelski, Lublin, 22 maja 1998.

Wykład:Polichromie nagrobków żydowskich; wystawa: Rekonstrukcje polichromii nagrobków żydowskich. Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie, maj?sierpień 1997.

Wykłady:Sztuka w tradycji żydowskiej; Sztuka nagrobna Żydów aszkenazyjskich. Studium Kultury przy Centrum Kultury w Lublinie, Lublin, 1995.

Odczyt:Wartości historyczne, religijne i artystyczne starego cmentarza żydowskiego w Lublinie; wystawa: Rekonstrukcje polichromii nagrobków żydowskich. ?Spotkania kultur: Żydzi lubelscy?, Centrum Kultury ? Teatr NN, Lublin 14?16 grudnia1994.

Odczyt:Jüdische Spuren im Umfeld der Steglitzer Partnerstädte Kazimierz Dolny, Nałęczów und Poniatowa. Deutsch-Polnische Woche in Berlin-Steglitz. Spotkanie ?93; 28. August ? 8. September 1993. Bezirksamt Steglitz von Berlin, Abteilung Volksbildung in Zusammenarbeit mit der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Berlin e. V.

Referat:Cmentarze żydowskie w Rzeszowie. Sesja popularnonaukowa ?Zaduszki w Muzeum?, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Rzeszów 21 listopada 1991.

Referat:Polichromia kuczki w Tyczynie; komunikat: Kilka uwag odnośnie najstarszych nagrobków na cmentarzu żydowskim w Lesku. Sesja popularnonaukowa ?Żydzi w Karpatach?, Towarzystwo Karpackie, Lesko 17?19 maja 1991.

Odczyt:Der jüdische Friedhof und die Bedeutung Lublins für das osteuropäische Judentum. 2. Deutsch-Polnische Woche in Berlin-Steglitz, 5.?13. Oktober 1990. Bezirksamt Steglitz von Berlin in Zusammenarbeit mit der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Berlin West.

Komunikat:Rekonstrukcje. Ogólnopolskie sympozjum na temat cmentarzy i zabytków żydowskich w Polsce, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Śródborów 17?18 października 1986. 

 Robert Kuwałek, Dariusz Libionka, Adam Kopciowski, Monika Adamczyk-Garbowska, Tadeusz Radzik, Andrzej Trzciński, Sławomir Jacek Żurek, Monika Szabłowska-Zaremba, Tomasz Kranz,

-->

Kopiowanie zamieszczonych materiałów i ich wykorzystywanie bez zgody autorów jest zabronione
1997 - ; Wszystkie prawa zastrzeżone; Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN, ul Grodzka 21, 20-112 Lublin

powered by prot hosting serwery

Wspłpraca: